κοσμο-  

  • kosmo-
    upvotedownvote
  • viele Leute anziehend
    upvotedownvote
  • welt-
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Η πειρατεία στον αρχαίο μεσογειακό κόσμο αποτελεί την αρχαιότερη καταγεγραμμένη εμφάνιση του φαινομένου της πειρατείας, δηλαδή της καταλήστευσης πλοίων ...

... έζησαν τόσο πολύ, ώστε να πάρουν τον τίτλο το «Γηραιότερο Πρόσωπο στον Κόσμο». Για να αποφεύγεται να συμπεριλαμβάνονται ψευδείς ή ανεπιβεβαίωτες ισχυρισμοί ...

... προηγούμενη περίοδο, και συνεπώς δεν αποτελούν «οδηγό» για τον μυκηναϊκό κόσμο. Η αντιπαραβολή των μυκηναϊκών αρχαιολογικών και των ομηρικών λογοτεχνικών ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

kosmo-

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15