{η}  κοκορομαχία Subst.  [kokoromachia, kokoromaxia]

{der}    Subst.
(15)

Etymologie zu κοκορομαχία

κοκορομαχία κόκορας + -μαχία ( μάχη)


GriechischDeutsch
Ως γνωστόν, η ΕΕ εξέφρασε την ανησυχία της ήδη το 2003 για τις κυνομαχίες, τις ταυρομαχίες και τις κοκορομαχίες, και χαίρομαι βλέποντας ότι αυτό αντικατοπτρίζεται και στο παρόν έγγραφο.Bereits im Jahr 2003 hat die EU bekanntlich ihrer Besorgnis über Hunde-, Stierund Hahnenkämpfe Ausdruck verliehen, was auch erfreulicherweise im vorliegenden Dokument seinen Niederschlag gefunden hat.

Übersetzung bestätigt

Αυτή η παράγραφος ζητά να δοθεί τέλος στις κυνομαχίες, τις ταυρομαχίες και τις κοκορομαχίες.Hier wird ein Ende der Hunde-, Stierund Hahnenkämpfe gefordert.

Übersetzung bestätigt

Κύριε Πρόεδρε, πραγματικά δεν μπορώ να αντιληφθώ πως με το σημερινό μας πολιτισμό μπορεί να συμβαδίζουν πρακτικές όπως είναι το κυνήγι της αλεπούς ή οι ταυρομαχίες ή οι κοκορομαχίες.Ich kann wirklich nicht nachvollziehen, wie solche Praktiken wie Fuchsjagd oder Stierkämpfe oder Hahnenkämpfe sich mit der heutigen Kultur vereinbaren lassen.

Übersetzung bestätigt

Οι ταυρομαχίες και οι κοκορομαχίες είναι ανούσια θεάματα αλλά η ΕΕ αναγνωρίζει το γεγονός ότι θα έπρεπε να επιτρέπονται μέσα στην ΕΕ σε περιοχές όπου επικρατεί μία αδιάλειπτη παράδοση.Stierkämpfe und Hahnenkämpfe sind abstoßende Spektakel, aber die EU erkennt an, dass sie weiterhin innerhalb der EU in Regionen, in denen es eine ungebrochene Tradition dafür gibt, erlaubt sein sollten.

Übersetzung bestätigt

Δεν μου αρέσουν ούτε οι ταυρομαχίες ούτε οι κοκορομαχίες, αλλά, είτε το πιστεύετε είτε όχι, επιτρέπονται σε ορισμένες περιοχές της ΕΕ λόγω εθνικής πολιτισμικής παράδοσης, επομένως, εάν η Ισλανδία ενταχθεί στην ΕΕ, θα πρέπει να της επιτραπεί -κατά την προσωπική μου άποψηνα προστατεύσει τη βιομηχανία φαλαινοθηρίας, εφόσον επιμείνει.Ich mag auch weder Stierkampf noch Hahnenkampf, aber ob Sie es glauben oder nicht beides ist aufgrund von nationaler Kultur in einigen Teilen der EU erlaubt. Falls also Island der EU beitritt, muss dem Land meiner persönlichen Meinung nach erlaubt werden, seine Walfangindustrie zu schützen, wenn es darauf besteht.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
Noch keine deutschen SynonymeGriechische Definition zu κοκορομαχία

κοκορομαχία η [kokoromaxía] : 1. μάχη ανάμεσα σε κοκόρια, συνήθ. ως οργανωμένο θέαμα το οποίο συνοδεύεται από στοιχήματα. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback