κοιμίζω Verb  [kimizo, koimizw]

(0)
  Verb
(0)
(0)

Etymologie zu κοιμίζω

κοιμίζω altgriechisch κοιμίζω


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Grammatik zu κοιμίζω

Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
κοιμίζωκοιμίζουμε, κοιμίζομε
κοιμίζειςκοιμίζετε
κοιμίζεικοιμίζουν(ε)
Imper
fekt
κοίμιζακοιμίζαμε
κοίμιζεςκοιμίζατε
κοίμιζεκοίμιζαν, κοιμίζαν(ε)
Aoristκοίμισα κοιμίσαμε
κοίμισεςκοιμίσατε
κοίμισεκοίμισαν, κοιμίσαν(ε)
Per
fekt
έχω κοιμίσειέχουμε κοιμίσει
έχεις κοιμίσειέχετε κοιμίσει
έχει κοιμίσειέχουν κοιμίσει
Plu
per
fekt
είχα κοιμίσειείχαμε κοιμίσει
είχες κοιμίσειείχατε κοιμίσει
είχε κοιμίσειείχαν κοιμίσει
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα κοιμίζωθα κοιμίζουμε, θα κοιμίζομε
θα κοιμίζειςθα κοιμίζετε
θα κοιμίζειθα κοιμίζουν(ε)
Fut
ur
θα κοιμίσωθα κοιμίσουμε, θα κοιμίζομε
θα κοιμίσειςθα κοιμίσετε
θα κοιμίσειθα κοιμίσουν(ε)
Fut
ur II
θα έχω κοιμίσειθα έχουμε κοιμίσει
θα έχεις κοιμίσειθα έχετε κοιμίσει
θα έχει κοιμίσειθα έχουν κοιμίσει
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να κοιμίζωνα κοιμίζουμε, να κοιμίζομε
να κοιμίζειςνα κοιμίζετε
να κοιμίζεινα κοιμίζουν(ε)
Aoristνα κοιμίσωνα κοιμίσουμε, να κοιμίσομε
να κοιμίσειςνα κοιμίσετε
να κοιμίσεινα κοιμίσουν(ε)
Perfνα έχω κοιμίσεινα έχουμε κοιμίσει
να έχεις κοιμίσεινα έχετε κοιμίσει
να έχει κοιμίσεινα έχουν κοιμίσει
Imper
ativ
Presκοίμιζεκοιμίζετε
Aoristκοίμισεκοιμίσετε
Part
izip
Presκοιμίζοντας
Perfέχοντας κοιμίσει
InfinAoristκοιμίσει

Griechische Definition zu κοιμίζω

κοιμίζω [kimízo] .1α μππ. κοιμισμένος* : α. κάνω κπ. να κοιμηθεί· αποκοιμίζω: Kάνετε ησυχία, γιατί κοιμίζει το μωρό. || δημιουργώ σε κπ. διάθεση για ύπνο, κυρίως λόγω ανίας: Σε κοιμίζει, όταν μιλάει. β. προκαλώ ύπνο σε κπ. με τεχνητά μέσα: Tον κοίμισε με υπνωτικό και τον έκλεψε. Έπρεπε να τον κοιμίσουν πριν κάνουν την επέμβαση, να τον ναρκώσουν.

[αρχ. κοιμίζω]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback