κοίμισμα  

  • das Schlafen
    upvotedownvote
  • das Schlaflegen
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... τους. Ίσως μια από τις πιο σημαντικές χρήσεις των νανουρισμάτων είναι το κοίμισμα των βρεφών. Ως εκ τούτου, η μουσική είναι συχνά απλή και επαναλαμβανόμενη ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

kimisma, koimisma

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15