κλοπιμαίος  

  • gestohlen
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... παρά τις προειδοποιήσεις τους, χάρισε ένα πανάκριβο δαχτυλίδι, από τα κλοπιμαία, στην Βίβιαν η οποία τραγουδούσε στο κλαμπ του Γκρούτερ. Ο τελευταίος ...

... δυναστεία της Ουρ έδιωξε τους Ελαμίτες από την Μεσοποταμία επιστρέφοντας τα κλοπιμαία από τα Σούσα όπως το άγαλμα του θεού Νάννα. Η δυναστεία των Επαρτί συνέπεσε ...

... στην περιοχή του Μετσόβου είχε βρει ένα σπουδαίο τρόπο να κατεβάζει τα κλοπιμαία στον θεσσαλικό κάμπο αποφεύγοντας τους ελέγχους της χωροφυλακής. Έριχνε ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

klopimeos, klopimaios

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15