κερά  

  • Kera
    upvotedownvote

Beispielsätze

Τα κεράσια είναι κόκκινα.

Ας τον κεράσουμε ένα ποτό.

Ας την κεράσουμε ένα ποτό.

Quelle: musiclover, musiclover, musiclover


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

kera

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15