καψούρης  

  • Verliebter
    upvotedownvote
  • Vernarrter (vor Liebe)
    upvotedownvote

Beispielsätze

Είναι καψούρης μαζί της.

Quelle: enteka


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

kapsuris, kapsoyrhs

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15