κατώτατος -η -ο Adj.  [katotatos -i -o, katwtatos -h -o]

(3)
(1)
(0)

GriechischDeutsch
Ο σύμβουλος παρατηρεί:«Ο αριθμός των εργατοωρών των υπεργολάβων μπορεί να προκύψει από το κόστος, χρησιμοποιώντας το μέσο κόστος ανά εργατοώρα, το οποίο είναι συγκρίσιμο μεταξύ υπεργολάβων από τον ίδιο κλάδο και την ίδια χώρα.Βάσει της έκθεσης με τίτλο “Η εξέλιξη των μισθών το 2006” που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας, ο κατώτατος μηνιαίος ακαθάριστος μισθός ανέρχεται σε 625,97 ευρώ στην Ελλάδα και σε 1254,28 ευρώ στη Γαλλία.Η μέση αγοραία τιμή της εργατοώρας στον ναυπηγοεπισκευαστικό κλάδο της Γαλλίας κυμαίνεται από 40 έως 50 ευρώ. Εφαρμόζοντας τον συντελεστή 2, οποίος ισχύει μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας για τους κατώτατους μισθούς, θα μπορούσε να αναμένεται τιμή από 20 έως 25 ευρώ ανά εργατοώρα στον ναυπηγοεπισκευαστικό κλάδο της Ελλάδας.Ως αποτέλεσμα των ερευνών που πραγματοποιήσαμε, φαίνεται ότι οι τιμές αυτές κυμαίνονταν μεταξύ 30 και 36 ευρώ στις αρχές του 2007.Der Berater weist auf folgendes hin:„Die Anzahl der Subunternehmer/Arbeitsstunden kann sich aus den Kosten ergeben; mittlere Arbeitsstundenkosten sind unter den Subunternehmern einer Branche eines Landes vergleichbar.Laut der Studie mit dem Titel ‚Lohnentwicklung 2006‘, die von der Europäischen Stiftung zur Verbesserung der Lebensund Arbeitsbedingungen herausgegeben wurde, beträgt das unterste Bruttomonatseinkommen in Griechenland 625,97 EUR und in Frankreich 1254,28 EUR.Der mittlere Marktpreis einer Arbeitsstunde in der beträgt in Frankreich zwischen 40 und 50 EUR. Durch Anwendung des Koeffizienten 2, der zwischen Griechenland und Frankreich für die untersten Einkommen gilt, könnte man einen Preis von 20 bis 25 EUR pro Arbeitsstunde in der in Griechenland erwarten.Das Ergebnis der Prüfungen, die wir durchgeführt haben, zeigt, dass sich diese Preise Anfang 2007 zwischen 30 und 36 EUR bewegen.

Übersetzung bestätigt

κατώτατος όροφος πάνω από το έδαφοςunterste oberirdische Etage

Übersetzung bestätigt

Jaffers φώναξε σε μια στραγγάλισε φωνή που κατέχουν σφιχτά, παρ 'όλα αυτά, και κάνει παιχνίδι με γόνατό του περιστρέφεται γύρω, και έπεσε βαριά κατώτατος με το κεφάλι του στο χώμα.Jaffers rief mit erstickter Stimme Festhalten, doch, und was spielen Sie mit Knie wirbelte herum und stürzte schwer unterste mit dem Kopf auf dem Kies.

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
Noch keine deutschen Synonyme

Grammatik

  • κατώτατος (maskulin)
  • κατώτατη (feminin)
  • κατώτατο (neutrum)


Griechische Definition zu κατώτατος -η -ο

κατώτατος -η -ο [katótatos] : που σε μια διαβάθμιση (τοπική, ποσοτική, ποιοτική) βρίσκεται στο πιο χαμηλό σημείο, πιο κάτω από οτιδήποτε άλλο. ANT ανώτατος: Kατώτατη τιμή. Kατώτατο όριο. Kατώτατο ημερομίσθιο. Tα κατώτατα στρώματα της ατμόσφαιρας. || Kατωτάτου επιπέδου, για άνθρωπο που θεωρείται πνευματικά, κοινωνικά κτλ. κατώτερος.

[λόγ. < αρχ. κατώτατος επίθ. υπερθ. με βάση το επίρρ. κάτω]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback