κατω- Adv.  [kato-, katw-]

(171)
(3)
  Adj.
(1)

GriechischDeutsch
Συγκρινετε τον κομβο Β πανω αριστερα με τον κομβο Α κατω δεξια.Vergleichen Sie Knoten B links oben mit Knoten A links unten.

Übersetzung nicht bestätigtGrammatik

Noch keine Grammatik zu κατω.Griechische Definition zu κατω

κατω- [kato] & κατώ- [kató], όταν κατά τη σύνθεση ο τόνος ανεβαίνει στο α' συνθετικό : το επίρρ. κάτω ως α' συνθετικό σε σύνθετες λέξεις· προσδίδει στο β' συνθετικό την έννοια: 1α. κάτω, που βρίσκεται κάτω από, διαφοροποιώντας το από το αντίθετο σύνθετο με α' συνθετικό το επανω-: κατωσάγονο, κατωσέντονο. || σε αντίθεση με το α' συνθετικό ανω-: κατωφερής, κατωφέρεια· (λαϊκότρ.) κατωμερίτης. β. προς τα κάτω: κατωβλεπούσα, χαμηλοβλεπούσα. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback