κατηφορίζω  Verb  [katiforizo, kathforizw]

Noch keine Übersetzung :(

Ähnliche Bedeutung wie κατηφορίζω

Noch keine Synonyme

Grammatik


ΚΑΤΗΦΟΡΙΖΩ
I go downhill
Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
κατηφορίζωκατηφορίζουμε, κατηφορίζομε
κατηφορίζειςκατηφορίζετε
κατηφορίζεικατηφορίζουν(ε)
Imper
fekt
κατηφόριζακατηφορίζαμε
κατηφόριζεςκατηφορίζατε
κατηφόριζεκατηφόριζαν, κατηφορίζαν(ε)
Aoristκατηφόρισακατηφορίσαμε
κατηφόρισεςκατηφορίσατε
κατηφόρισεκατηφόρισαν, κατηφορίσαν(ε)
Per
fect
έχω κατηφορίσειέχουμε κατηφορίσει
έχεις κατηφορίσειέχετε κατηφορίσει
έχει κατηφορίσειέχουν κατηφορίσει
Plu
per
fect
είχα κατηφορίσειείχαμε κατηφορίσει
είχες κατηφορίσειείχατε κατηφορίσει
είχε κατηφορίσειείχαν κατηφορίσει
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα κατηφορίζωθα κατηφορίζουμε, θα κατηφορίζομε
θα κατηφορίζειςθα κατηφορίζετε
θα κατηφορίζειθα κατηφορίζουν(ε)
Fut
ur
θα κατηφορίσωθα κατηφορίσουμε, θα κατηφορίζομε
θα κατηφορίσειςθα κατηφορίσετε
θα κατηφορίσειθα κατηφορίσουν(ε)
Fut
ur II
θα έχω κατηφορίσειθα έχουμε κατηφορίσει
θα έχεις κατηφορίσειθα έχετε κατηφορίσει
θα έχει κατηφορίσειθα έχουν κατηφορίσει
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να κατηφορίζωνα κατηφορίζουμε, να κατηφορίζομε
να κατηφορίζειςνα κατηφορίζετε
να κατηφορίζεινα κατηφορίζουν(ε)
Aoristνα κατηφορίσωνα κατηφορίσουμε, να κατηφορίσομε
να κατηφορίσειςνα κατηφορίσετε
να κατηφορίσεινα κατηφορίσουν(ε)
Perfνα έχω κατηφορίσεινα έχουμε κατηφορίσει
να έχεις κατηφορίσεινα έχετε κατηφορίσει
να έχει κατηφορίσεινα έχουν κατηφορίσει
Imper
ativ
Presκατηφόριζεκατηφορίζετε
Aoristκατηφόρισεκατηφορίσετε
Part
izip
Presκατηφορίζοντας
Perfέχοντας κατηφορίσει
InfinAoristκατηφορίσει


Griechische Definition zu κατηφορίζω

κατηφορίζω [katiforízo] .1α : ακολουθώ πορεία, κατεύθυνση προς τα κάτω, κατεβαίνω. ANT ανηφορίζω. 1. βαδίζω, προχωρώ επάνω σε επικλινές, κατηφορικό έδαφος: Πήραμε το μονοπάτι και κατηφορίσαμε προς το χωριό. || (προφ.) για μετακίνηση από βορρά προς νότο ή από την περιφέρεια προς το κέντρο: Λέμε να κατηφορίσουμε για την Aθήνα. [...]

http://www.greek-language.gr


Frage oder Kommentar zu κατηφορίζω

Noch keine Fragen.Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15