κατεργάζομαι Verb  [katergazome, katerrazome, katergazomai]

  Verb
(0)

Etymologie zu κατεργάζομαι

κατεργάζομαι altgriechisch κατεργάζομαι κατά + ἐργάζομαι ἔργον


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen WörterGriechische Definition zu κατεργάζομαι

κατεργάζομαι [katerγázome] .1β : δίνω σε ένα υλικό, συνήθ. σε μια πρώτη ύλη, με μια σειρά εργασιών, τη μορφή που θα το κάνει κατάλληλο για ορισμένη χρήση: Ο άνθρωπος κατεργάστηκε το χαλκό και το σίδερο για να κατασκευάσει όπλα και σκεύη. Εμπορεύεται κατεργασμένα δέρματα και καπνά / κατεργασμένο μετάξι, μαλλί και βαμβάκι. (λόγ.) (γνωμ.) η πενία* τέχνας κατεργάζεται.

[λόγ. < αρχ. κατεργάζομαι]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback