καταπιάνομαι Verb  [katapianome, katapianomai]

(0)
(0)

Etymologie zu καταπιάνομαι

καταπιάνομαι παθ. φωνή του καταπιάνω που είναι αδόκιμο κατά + πιάνω πιθανά von αρχ. πιάζω και πιέζω


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
Noch keine deutschen Synonyme

Grammatik

Noch keine Grammatik zu καταπιάνομαι.Griechische Definition zu καταπιάνομαι

καταπιάνομαι [katapxánome] Ρ αόρ. καταπιάστηκα, απαρέμφ. καταπιαστεί : αρχίζω να ασχολούμαι με κτ.: Kαταπιάνεται με πολλές δουλειές ταυτόχρονα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να τις τελειώσει. || ασχολούμαι με κτ.· καταγίνομαι: Kαταπιάνεται με την κηπουρική / με τη ζωγραφική / με τη μελέτη των δημοτικών τραγουδιών.

[μσν. καταπιάνομαι < κατα- πιάνομαι]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback