κατακάθι  

  • Bodensatz
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... ντελβές (ο) προέρχεται από την τουρκική λέξη «telve», που σημαίνει το κατακάθι ροφήματος και συνηθέστερα του καφέ στο φλιτζάνι. Η λέξη έγινε περισσότερο ...

... (βαθμοί Κελσίου). Σπάνια οι υδρατμοί περιέχουν και άλλα αέρια, τα οποία κατακάθονται στο σημείο της πηγής και οξειδώνονται ή δίνουν τροφή σε βακτήρια σχηματίζοντας ...

... (επιφανειακά νερά). Κατόπιν σήπονται ανάμεσα στην αργιλώδη μάζα και κατακάθονται. Σε ευσταθή εδάφη είναι πιθανόν να βρούμε και κομμάτια φυτών, κυρίως ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

katakathi


Deutsche Synonyme zu: κατακάθι

Bodensatz Sediment Lockersediment Pack Mob Gesindel Pöbel Abschaum Plebs niederes Volk Gesocks Mischpoke Asoziale Asis Bagage Gelichter (lit.) Paselacken Kanaken Brut Lumpenpack Geschmeiß White trash Sippschaft Gschwerl Kroppzeug Gschleaf Volks

Ähnliche Worte

κατακάθισμα


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ κατακάθι κατακάθια
Genitiv κατακαθιού κατακαθιών
Akkusativ κατακάθι κατακάθια
Vokativ κατακάθι κατακάθια
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15