καρφίτσωμα  

  • feststecken
    upvotedownvote

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

karfitsoma, karfitswma


Deutsche Synonyme zu: καρφίτσωμα

befestigen klammern fixieren feststecken einspannen halten nicht vorwärtskommen nicht vorankommen nicht weiterkommen festhängen (sich) im Kreis drehen nicht vom Fleck kommen auf der Stelle treten nicht von der Stelle kommen (es ist) kein Fortschritt erkennbar an einem toten Punkt sein in der Sackgasse stecken in einer Sackgasse gelandet sein (mit) es gibt kein Weiterkommen es gibt kein Vorwärtskommen es ist kein Durchkommen es gibt kein Durchkommen blockiert sein (Straßen, Ausgänge ...)


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ καρφίτσωμα καρφιτσώματα
Genitiv καρφιτσώματος καρφιτσωμάτων
Akkusativ καρφίτσωμα καρφιτσώματα
Vokativ καρφίτσωμα καρφιτσώματα
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15