καντηλίτσα  

  • Gestell auf dem der Handwerker ein Schiff repariert und streicht
    upvotedownvote
  • Pahlstek
    upvotedownvote

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

kantilitsa, kanthlitsa


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ καντηλίτσα καντηλίτσες
Genitiv καντηλίτσας
Akkusativ καντηλίτσα καντηλίτσες
Vokativ καντηλίτσα καντηλίτσες
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15