καλησπερίζω  (kalisperizo, kalhsperizw)  

Synonyme zu καλησπερίζω

Noch keine Synonyme


Beispielsätze καλησπερίζω

Quelle: Wikipedia

... βρίσκονταν οι δύο Βούλγαροι πράκτορες και πολλοί ακόμη σχηματικοί. Αφού τους καλησπερίζει ατάραχος, τραβάει τα όπλα του. Πέφτουν πολλοί πυροβολισμοί κι όταν αυτοί ...


Beispielsätze jmd. einen guten Abend wünschen

Quelle: Wikipedia

... arbeiten opfern optāre wünschen, wählen Optativ, Option, Adoption optimātēs die Besten Optimaten optimus sehr gut, bester Optimum opulentus ...

... (gesprochen) Agenspartizip: puhuma + Genitiv oder Possessivsuffix (von jmd. gesprochen) Die Verneinung wird mit dem speziellen Verneinungsverb ei und ...

... ISBN 3-499-18492-3. Rebecca Davies: PONS Typische Fehler Englisch auf einen Blick. Klett, Stuttgart 2008, ISBN 978-3-12-561477-2. Burkhard Dretzke ...


Anzeige

Weiterführende Links

Griechische Definition von καλησπερίζωκαλησπερίζω

Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15