καλημερίζω  

  • jmd. einen guten Tag wünschen
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... περιπτώσεις δημιουργίας ψυχρότητας μέχρι έχθρας. Γραμματικά απαντάται ως ρήμα: καλημερίζω και ως ουσιαστικό: καλημέρισμα ή καλημερούδια. Λαογραφία: Στα μέσα του ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

kalimerizo, kalhmerizw

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15