καλαίσθητος -η -ο  (kalesthitos -i -o, kalaisthhtos -h -o)  


Beispielsätze καλαίσθητος -η -ο

Quelle: Wikipedia

... στοιχείο της αρχιτεκτονικής εσωτερικών χώρων. Είναι χρήσιμο και συχνά καλαίσθητο κάλυμμα του λαμπτήρα δια την επίτευξη κάποιου από τους εξής σκοπούς: την ...


Beispielsätze elegant

Reich wird man, elegant ist man von Geburt an.

Pyramiden und große Tempel der Maya wurden elegant mit Hilfe steinerner Vorrichtungen gebaut.

Sie war eine wirkliche Dame, elegant gekleidet und von untadeligen Tischmanieren.

Quelle: Sudajaengi, samueldora, PeterR


Anzeige

Weiterführende Links

Griechische Definition von καλαίσθητος -η -οκαλαίσθητος -η -ο

Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15