{ο}  καζαντζής  Subst.  [kazantzis, kazantzhs]

Noch keine Übersetzung :(

Etymologie zu καζαντζής

καζαντζής türkisch kazanci +-ς kazan (καζάνι)


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Synonyme zu καζαντζής

  • λεβητοποιός

Ähnliche Bedeutung wie καζαντζής

Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung

Ähnliche Wörter zu καζαντζής

Noch keine ähnlichen Wörter


Grammatik

Noch keine Grammatik zu καζαντζής.Griechische Definition zu καζαντζής

καζαντζής ο [kazandzís] : (παρωχ.) αυτός που κατασκευάζει καζάνια.

[τουρκ. kazancι ]
[...]

http://www.greek-language.gr


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
Feedback