καβάλα  

  • reiten
    upvotedownvote
  • Reitsport
    upvotedownvote
  • Tier (für das Reiten)
    upvotedownvote

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

kavala, kabala


Synonyme zu: καβάλα

Iππασία

Iππικό

Zώο (για ιππασία)


Deutsche Synonyme zu: καβάλα

rittlings sitzen reiten (Pferd) besteigen

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15