καίριος  

  • sehr ernst
    upvotedownvote
  • sehr kritisch
    upvotedownvote
  • tödlich (für eine Verletzung)
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... νήσου της Σάσσωνος στον κόλπο της Αυλώνας, η οποία κατά την άποψή του ήταν καίριας στρατηγικής σημασίας. Λίγους μήνες αργότερα, στις 15 Ιουνίου/28 Ιουνίου ...

... κατά τη βυζαντινή περίοδο. Πρωτεύουσα του Ιλλυρικού Θέματος και σταθμός καίριος της Εγνατίας, της αρτηρίας που συνέδεε τις δύο αυτοκρατορικές πρωτεύουσες ...

... Παντελή Μπουκάλα. Αρκετές φορές εύχεται κανείς να αναστηθούν κάποιες καίριες λέξεις που έτυχε να συναντήσει στα διαβάσματά του, ώστε να του δοθεί η ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

kerios, kairios

Ähnliche Worte

καίριος -α -ο

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15