κάτω Verb  [kato, katw]

(10420)
(145)

GriechischDeutsch
Θα πρέπει, συνεπώς, να αναθεώρησαν προς τα κάτω το τίμημα που ήσαν διατεθειμένοι να καταβάλουν για την αγορά της ETBA.Sie müssen daher den Preis, den sie für den Kauf von ETVA zahlen wollten, nach unten korrigiert haben.

Übersetzung bestätigt

Λόγω κατά κύριο λόγο των απροσδόκητα ισχυρών επιπτώσεων της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης που εκδηλώθηκε από το φθινόπωρο 2007 και ύστερα, το PBR παρουσίασε έντονη αναθεώρηση των μεσοπρόθεσμων μακροοικονομικών προβολών προς τα κάτω.Unter anderem aufgrund der unerwartet starken negativen Auswirkungen der ab dem Herbst 2007 eingetretenen weltweiten Finanzkrise wurden die mittelfristigen makroökonomischen Projektionen darin deutlich nach unten korrigiert.

Übersetzung bestätigt

Η Γαλλία μείωσε τις χορηγηθείσες ενισχύσεις για να ληφθεί υπόψη ο πραγματικός αριθμός των θέσεων απασχόλησης τις οποίες δημιούργησε η επένδυση (αναθεώρηση προς τα κάτω σε σχέση με τα δεδομένα της κοινοποίησης) και για να διορθώσει έναν εσφαλμένο υπολογισμό του ποσού της απαλλαγής από τον επαγγελματικό φόρο, όπως αυτό κοινοποιήθηκε το 2000.Frankreich hat die bewilligten Beihilfen reduziert, um der Zahl der tatsächlich durch die Investition geschaffenen Arbeitsplätze Rechnung zu tragen (die im Vergleich zu den Anmeldungsdaten nach unten revidiert wurde) und um einen Berechnungsfehler zu korrigieren, der im Betrag der im Jahr 2000 angemeldeten Gewerbesteuerbefreiung vorlag.

Übersetzung bestätigt

Με βάση τις τροποποιήσεις (δημιουργήθηκαν λιγότερες θέσεις απασχόλησης από αυτές που είχαν προβλεφθεί), ήταν απαραίτητο να αναθεωρηθούν προς τα κάτω ορισμένες προβλεφθείσες ενισχύσεις.Angesichts der Änderungen (Schaffung von weniger Arbeitsplätzen als vorgesehen) mussten bestimmte Beihilfen nach unten revidiert werden.

Übersetzung bestätigt

Διαστάσεις απαγορευμένης ζώνης (ΑΖ) στο επίπεδο ΧΥ (όψη από κάτω), όπου φαίνεται θέση που μπορεί να καταλάβει η στοχευόμενη επιφάνειαAbmessungen der Verbotszone (PZ) in der X-Y-Ebene (Ansicht von unten), dargestellt ist die mögliche Position einer Zielfläche

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Deutsche Synonyme
Noch keine deutschen Synonyme

Grammatik

Noch keine Grammatik zu κάτω.Griechische Definition zu κάτω

κάτω [káto] επίρρ. τοπ. : I. σε στάση και σε κίνηση για τόπο, επίπεδο, σημείο που βρίσκεται χαμηλά ή χαμηλότερα σε σχέση με τον ομιλητή. ANT επάνω: H πόλη απλωνόταν κάτω. Ο ουρανός επάνω και η θάλασσα κάτω. Mη σκύβεις κάτω. 1. ειδικότερα και ανάλογα με τα συμφραζόμενα με αναφορά: α. σε χώρο που βρίσκεται χαμηλότερα: Δε βρίσκεται κανείς κάτω. Είστε επά νω ή κάτω; κάτω είναι το εργαστήριο κι επάνω το σπίτι. Kουράστηκα επάνω κάτω να ανεβοκατεβαίνω τις σκάλες. (έκφρ.) βηματίζω / προχωρώ / πηγαίνω επάνω* κάτω. || προς τα κάτω: Mη σκύβεις κάτω, θα πέσεις. Γιατί κοιτάς συνέχεια κάτω; || στο πάτωμα: Tους έστρωσε να κοιμηθούν κάτω, στρωματσάδα. β. σε ανοιχτό χώρο· έξω: Θα κατέβεις κάτω να παίξουμε; Όλοι κάτω (στην αυλή). γ. σε περιοχή που βρίσκεται σε χαμηλότερο υψόμετρο από το σημείο που βρισκόμαστε: κάτω στον Πειραιά. Λίγο πιο / πάρα κάτω είναι ένα ταβερνάκι, λί γο χαμηλότερα κατεβαίνοντας. δ. στο κέντρο της πόλης: Σήμερα κατέβηκα κάτω δυο φορές. Θα πάμε κάτω για ψώνια. ε. για την επαναφορά ενός μέρους του σώματος από την ύψωση στην κανονική του θέση: Kατεβάζω το πόδι / το χέρι κάτω. (Kατεβάστε) τα χέρια κάτω, μη σηκώνετε χέρι, για να πείτε το μάθημα. Kατέβασε κάτω τους ώμους σου. Επάνω, κάτω!, παράγγελμα γυμναστικής, πρώτα επάνω και αργά αργά κάτω. || Mην είστε όρθιοι παρακαλώ, καθίστε κάτω, καθίστε στις θέσεις σας. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback