κάλιο  

  • Kalium
    upvotedownvote

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

kalio


Deutsche Synonyme zu: κάλιο

K (Symbol) Kalium

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15