κάθετος -η -ο Adj.  [kathetos -i -o, kathetos -h -o]

  Adj.
(43)
  Adj.
(0)

GriechischDeutsch
Στο 6A002.α.3.δ., ως ’εγκάρσια κατεύθυνση σάρωσης’ νοείται ο άξονας ο παράλληλος προς τη γραμμική συστοιχία ανιχνευτικών στοιχείων, ως "κατεύθυνση σάρωσης" δε ο άξονας ο κάθετος προς τη γραμμική συστοιχία ανιχνευτικών στοιχείων.Im Sinne von Unternummer 6A002a3d wird die ‚Querabtastrichtung‘ als die Achse parallel zur linearen Anordnung der Detektorelemente und die ‚Abtastrichtung‘ als die Achse senkrecht zur linearen Anordnung der Detektorelemente definiert.

Übersetzung bestätigt

Κατά τη μέτρηση των αποτελεσμάτων αποκρύψεως της θέας, πρέπει να προσανατολίζεται έτσι ώστε η γραμμή που ενώνει τις φωτεινές πηγές να είναι κάθετος προς τη γραμμή που ενώνει το στοιχείο που αποκρύπτει τη θέα και το σημείο αναφοράς.Der Träger ist bei der Messung der Verdeckungen so auszurichten, dass die Verbindungslinie zwischen den Lichtquellen senkrecht auf der Verbindungslinie von dem sichtbehindernden Bauteil zum Bezugspunkt steht.

Übersetzung bestätigt

υπό της περιοχής της κειμένης στο εξωτερικό του ημικυκλίου οράσεως, η οποία προεκτείνει τον τομέα του ημικυκλίου οράσεως, του οποίου η χορδή μήκους 9,5 m είναι κάθετος προς το επίπεδο το παράλληλο προς το διάμηκες επίπεδο στο μέσο του ελκυστήρα και το οποίο διέρχεται δια του μέσου του καθίσματος του οδηγού και που χωρίζεται σε δύο υπό του επιπέδου αυτού.durch die Zone außerhalb des Sichthalbkreises, die sich an jenen Sektor des Sichthalbkreises anschließt, dessen 9,5 m lange Sehne senkrecht zu der zur Fahrzeuglängsmittelebene parallelen Ebene durch die Mitte des Fahrersitzes liegt und von dieser halbiert wird.

Übersetzung bestätigt

Στο 6A002.α.3, ως "εγκάρσια κατεύθυνση σάρωσης" νοείται ο άξονας ο παράλληλος προς τη γραμμική συστοιχία ανιχνευτικών στοιχείων, ως "κατεύθυνση σάρωσης" δε ο άξονας ο κάθετος προς τη γραμμική συστοιχία ανιχνευτικών στοιχείων.Im Sinne von Unternummer 6A002a3 wird die ’Querabtastrichtung’ als die Achse parallel zur linearen Anordnung der Detektorelemente und die ’Abtastrichtung’ als die Achse senkrecht zur linearen Anordnung der Detektorelemente definiert.

Übersetzung bestätigt

Ο κεντρικός άξονας του πεδίου ανοχής πρέπει να είναι κάθετος στην όψη ανάρτησης και το μέσο σημείο του πρέπει να συμπίπτει με το κέντρο της σφαίρας του κρουστικού εκκρεμούς.Die Achse des Toleranzbereichs liegt senkrecht zur Befestigungsfläche, und ihre Mitte fällt mit dem Mittelpunkt des Schlagkörpers zusammen.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

  • κάθετος (maskulin)
  • κάθετη (feminin)
  • κάθετο (neutrum)


Griechische Definition zu κάθετος -η -ο

κάθετος η [káθetos] : (γεωμ.) ευθεία η οποία, όταν τέμνει μια άλλη ευθεία, σχηματίζει στο σημείο της τομής τέσσερις ορθές γωνίες· κάθετη (γραμμή).

[λόγ. < αρχ. κάθετος (ενν. γραμμή)]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback