ιλαρά  

  • masern
    upvotedownvote
  • Masern f pl
    upvotedownvote

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

ilara


Deutsche Synonyme zu: ιλαρά

sprenkeln marmorieren ädern masern


Grammatik

Fall Singular
Nominativ ιλαρά
Genitiv ιλαράς
Akkusativ ιλαρά
Vokativ ιλαρά
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15