ικανά    [ikana]

Noch keine Übersetzung :(


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Synonyme zu ικανά

Noch keine Synonyme

Ähnliche Bedeutung wie ικανά

Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung

Ähnliche Wörter zu ικανά

Noch keine ähnlichen Wörter


Grammatik

Noch keine Grammatik zu ικανά.Griechische Definition zu ικανά

ικανά, επίρρ.

Αρκετά· πολύ:
κοπιάζουν ικανά (Σοφιαν., Παιδαγ. 111).
[<επίθ. ικανός. Η λ. στο Βλάχ.]
[...]

http://www.greek-language.gr


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
Feedback