ιδιωτικός  

  • privat
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) είναι μία εταιρική μορφή. Πρόκειται για μια σχετικά νέα και καινοτόμα μορφή. Η εισαγωγή της ανακοινώθηκε στης ...

... Το West Channel είναι ένας ελληνικός ιδιωτικός περιφερειακός τηλεοπτικός σταθμός, που εκπέμπει σε όλη την Δυτική Μακεδονία, και η έδρα του είναι στην ...

... Το Κανάλι 28 ήταν ιδιωτικός τηλεοπτικός σταθμός τοπικής εμβέλειας που καλύπτε όλη την έκταση της περιφερειακής ενότητας Γρεβενών, με έδρα την πόλη των ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

idiotikos, ithiotikos, idiwtikos


Deutsche Synonyme zu: ιδιωτικός

privat nicht öffentlich persönlich intim vertraulich nicht für die (Augen der) Öffentlichkeit bestimmt (jemandes) eigenster (eigenste, eigenstes)

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15