θρασύς -εία -ύ Adj.  [thrasis -ia -i, thrasys -eia -y]

  Adj.
(13)
garstig (ugs.)
  Adj.
(0)

GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

  • θρασύς (maskulin)
  • θρασεία (feminin)
  • θρασύ (neutrum)


Griechische Definition zu θρασύς -εία -ύ

θρασύς, επίθ.· θαρσύς· γεν. θαρσέου.

1)
α) Θαρραλέος, ορμητικός:
λέων θρασύς (Διγ. Z 173
β) που απαιτεί θάρρος, γενναιότητα:
θαρσέου πολέμου (Χρον. Μορ. H 1414).
2) Δυνατός:
(Ιμπ. 347
(μεταφ.):
μέγα, θρασύ … κάστρον (Ριμ. Βελ. ρ 317).
3) Αυθάδης, αναιδής, θρασύς:
(Σπαν. A 158).
Το ουδ. ως ουσ. = θάρρος, γενναιότητα, τόλμη:
το προς τας παραταγάς των πολέμων το τολμηρόν και θρασύ (Δούκ. 21723).
[αρχ. επίθ. θρασύς. Η λ. και σήμ.]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback