θορυβημένος  

  • alarmiert
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... φύλαξη του Αρριδαίου πέρασε στον Πολυπέρχοντα, αλλά η Ανταία Ευρυδίκη, θορυβημένη από τον ερχομό της Ολυμπιάδας στη Μακεδονία, αναζήτησε τη βοήθεια του ...

... ελπίδες του στην ανατολή, ο Άτταλος έστρεψε την προσοχή του δυτικά. Ίσως θορυβημένος από τις επεκτατικές διαθέσεις του Φιλίππου Ε΄ της Μακεδονίας, ο Άτταλος ...

... οι ύμνοι γράφονταν και απευθύνονταν μόνο στους θεούς. Ο Αριστοτέλης θορυβημένος και φοβούμενος μην έχει την ίδια μεταχείριση με τον φιλόσοφο Σωκράτη ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

thorivimenos, thorybhmenos


Deutsche Synonyme zu: θορυβημένος

beunruhigt alarmiert besorgt in Sorge in Unruhe (wegen)

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15