θεσμός  

  • Institution
    upvotedownvote

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

thesmos


Deutsche Synonyme zu: θεσμός

Institution Einrichtung Organisation Institut Anstalt feste Einrichtung Laden


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ θεσμός θεσμοί
Genitiv θεσμού θεσμών
Akkusativ θεσμό θεσμούς
Vokativ θεσμέ θεσμοί
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15