θελόποιμα  

  • Aktion die man mit Vergnügen macht
    upvotedownvote
  • Arbeit die man gerne gemacht
    upvotedownvote

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

thelopima, thelopoima


Synonyme zu: θελόποιμα

Ενέργεια που ευχαριστεί

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15