θέσει    [thesi, thesei]

Noch keine Übersetzung :(

Du suchst nach einem Wort oder einer Übersetzung?

Wir helfen dir gerne in unserem Forum: Greeklex Forum!

Etymologie zu θέσει

θέσει δοτική του ουσιαστικού θέσις


GriechischDeutsch
Κάθε περιστατικό της ταινίας είναι αποτύπωση ενός πραγματικού... περιστατικού. Σκοπός της ταινίας είναι να θέσει στην κυβέρνηση το ερώτημα:Jede Begebenheit dieses Films basiert auf Tatsachen, und der Film fragt unsere Regierung:
Δεσποινίς μου, δεν φαίνετε να συνειδητοποιείτε... ότι με φέρνεται σε πολύ δύσκολη θέσει.Merken Sie denn nicht, dass Sie mich in eine peinliche Lage bringen?
Το βάζω στη σωστή θέσει.! Ich muss in Position gehen.
Υποθέτω πως θα έχετε δωρεάν θέσει στο τσίρκο.Sie haben sicher Freikarten für den Zirkus?
Οι Γερμανοί έχουν θέσει εκτός νόμου τα θαύματα.Wunder haben die Deutschen verboten.

Synonyme zu θέσει

Noch keine Synonyme

Ähnliche Bedeutung wie θέσει

Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung

Ähnliche Wörter zu θέσει

Noch keine ähnlichen Wörter


Grammatik

Noch keine Grammatik zu θέσει.Griechische Definition zu θέσει

θέσει [θési] επίρρ. : (για ιδιότητα που αποκτά κάποιος ή κτ.) λόγω της θέσης του. ANT φύσει: Οι γονείς είναι φύσει και θέσει υπεύθυνοι για την ανατροφή των παιδιών τους. Ο υπουργός παιδείας είναι ο θέσει αρμοδιότερος για τα εκπαιδευτικά θέματα. || (στημ αρχ. ελλην. γραμμ.) θέσει μακρόχρονη / μακρά συλλαβή, που έχει βραχύχρονο φωνήεν, αλλά ύστερα από αυτό ακολουθούν δύο ή περισσότερα σύμφωνα ή ένα διπλό, π.χ. σε-μνός, ένδο-ξος, ί-ππος.

[λόγ. < αρχ. θέσει, δοτ. της λ. θέσις (δες θέση)]
[...]

http://www.greek-language.gr


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
Feedback