{η}  ζούγκλα Subst.  [zugkla, zoygkla]

{der}    Subst.
(944)

Etymologie zu ζούγκλα

ζούγκλα französisch jungle englisch jungle χίντι जंगल (jangal) sanskritisch जङ्गल (jaṅgala "άγονος, έρημος")


GriechischDeutsch
εκπαίδευση επιβίωσης σε εχθρικά περιβάλλοντα (π.χ. πολικό περιβάλλον, έρημος, ζούγκλα, θάλασσα)· καιGrundsätze für das Überleben in lebensfeindlicher Umgebung (z. B. Polargebiete, Wüsten, Dschungel, hohe See); und

Übersetzung bestätigt

Στη ζούγκλα των θαλάσσιων μεταφορών οι τακτικές αυτού του είδους είναι δυστυχώς συχνό φαινόμενο.Im Dschungel des Seeverkehrs sind solche Verhaltensweisen leider nicht selten.

Übersetzung bestätigt

Η στρατιωτικοποίηση της ΕΕ, το κυνήγι των εξοπλισμών, η εναρμόνιση των πολεμικών εξοπλισμών και της πολεμικής βιομηχανίας, η επιβολή της θέλησης του ισχυρού στη ζούγκλα της "παγκοσμιοποίησης" και της ελεύθερης αγοράς, έρχονται σε αντίθεση με τα οράματα και τους αγώνες των λαών για ειρήνη, πολιτική και ειρηνική επίλυση των διαφορών, επικράτησης του διεθνούς δικαίου.Die Militarisierung der EU, das Wettrüsten, die Harmonisierung im Bereich der Rüstungsgüter und der Rüstungsindustrie, das Diktat des Mächtigen im Dschungel der "Globalisierung " und des freien Marktes stehen im Widerspruch zu den Visionen und Kämpfen der Völker für Frieden, für eine politische und friedliche Lösung der Differenzen und die Durchsetzung des Völkerrechts.

Übersetzung bestätigt

Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει και η περιβόητη ζούγκλα από κανόνες, έντυπα και γραφεία που εμποδίζουν τους μικροεπιχειρηματίες να προσλάβουν προσωπικό.Häufig ist es auch der berüchtigte Dschungel von Vorschriften, Formularen und Anmeldungen, der einen Kleinunternehmer davon abhält, Personal einzustellen.

Übersetzung bestätigt

Τι γίνεται όμως όταν η πληροφόρηση είναι ανύπαρκτη ή ανεπαρκής, όταν σχηματίζεται μια ζούγκλα από διατάξεις, στην οποία δεν βγάζει άκρη ούτε ένας βουλευτής, πόσο μάλλον ένας απλός πολίτης;Was aber, wenn man nicht oder nur unzureichend informiert wird, wenn sich ein Dschungel von Bestimmungen auftut, in dem sich nicht einmal ein Mitglied des Parlaments, geschweige denn ein normaler Bürger zurechtfindet?

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
Dschungel
UrwaldGriechische Definition zu ζούγκλα

ζούγκλα η [zúŋgla] : α. κοινή ονομασία για τα παρθένα δάση των τροπικών χωρών, όπου ζουν πολλά άγρια ζώα και θηρία: Οι ζούγκλες της Aφρικής / της Nότιας Aμερικής. Tαρζάν, ο άρχοντας της ζούγκλας. β. (μτφ.) για χώρο, περιβάλλον ή κατάσταση, όπου η αυθαιρεσία, η βία και ο οξύτατος ανταγωνισμός χαρακτηρίζουν κάθε ατομική ή ομαδική δραστηριότητα: H ζούγκλα της κοινωνίας. ζούγκλα έγινε η κοινωνία μας. H ζούγκλα των πόλεων. H ζούγκλα της ασφάλτου. (έκφρ.) ο νόμος της ζούγκλας, οι σκληρές, απάνθρωπες μέθοδοι ή πρακτικές που χρησιμοποιούνται σε έναν ανταγωνισμό για την επικράτηση κάποιου.

[λόγ. < γαλλ. jungl(e) (ορθογρ. δαν.) < αγγλ. jungle (ινδ. προέλ.)]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback