εύκαιρος -η -ο Adj.  [efkeros -i -o, eykairos -h -o]

  Adj.
(0)

GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

  • εύκαιρος (maskulin)
  • εύκαιρη (feminin)
  • εύκαιρο (neutrum)


Griechische Definition zu εύκαιρος -η -ο

εύκαιρος, επίθ.· εύχαιρος· όφκαιρος.

1) Που γίνεται στην ώρα του, έγκαιρος:
εδωρήσατο ημίν χάριν και έλεος εις εύκαιρον βοήθειαν (Χειλά, Χρον. 347).
2) Διαθέσιμος, που δεν έχει δουλειά:
Λογιάζεις πως είμαι εύκαιρος και μόνο τσ’ έγνοιες σου έχω; (Φορτουν. Δ´ 516).
3)
α) Άδειος, κενός:
είχε το κεφάλι εύκαιρον ωσάν τσουκάλι (Αιτωλ., Βοηβ. 341
η σέλα επόμεινε όφκαιρη, δίχως τον καβαλάρη (Ερωτόκρ. Β´ 1516
τα κάτεργα … από φουσσάτον εύκαιρα (Αχέλ. 2536
β) έρημος, εγκαταλειμμένος:
ηύρασιν τα σπίτια εύκαιρα (Μαχ. 42212· 40412).
4) Στερημένος (από κ.), ελλιπής:
δαμαλίδες … εύκαιρες του κριάς (Πεντ. Γέν. XLI 19
λωλός κι εύκαιρος από γνώση (Ροδολ. Γ´ 202).
5)
α) Μάταιος, άσκοπος:
έχεις τον κόπον εύκαιρον (Χούμνου, Κοσμογ. 938
Μη θες μ’ ελπίδες εύκαιρες να θρέφεσαι (Σουμμ., Παστ. φίδ. Γ´ [1097]
β) άχρηστος:
όπου είχεν η χώρα τοίχους εύκαιρους εχαλάσαν τους (Μαχ. 59027
γ) άπρακτος:
εύκαιροι εγύρισαν (Αιτωλ., Μύθ. 175
δ) «που έχει άδεια χέρια»:
κείνες (ενν. οι μέλισσες) πὄρχονται εύκαιρες, διώχνουν τες να πα να φέρουν μέλι (Δεφ., Λόγ. 213).
6) Ανόητος, άτοπος:
εύκαιρην δόξαν έδειξες …· τον βασιλέαν απίστησες (Χρον. Μορ. H 5547).
7) (Προκ. για γυναίκα) επιπόλαιος, άστατος:
εύκαιρης κι ασύστατης κι έτσι εύκολης ν’ αλλάξει (Σουμμ., Παστ. φίδ. Δ´ [1042]).
[αρχ. επίθ. εύκαιρος. Ο τ. όφκαιρος και σήμ. ιδιωμ. Η λ. και σήμ.]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback