εφάπαξ  

  • auf einmal
    upvotedownvote
  • einmalig
    upvotedownvote
  • pauschal
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... βοηθημάτων, εξόδων κηδείας, προσθέτων αποζημιώσεων, εφάπαξ χρηματικών βοηθημάτων ή οικονομικών ενισχύσεων, εφάπαξ κλάδου πρόνοιας, ιατροφαρμακευτικής, οδοντιατρικής ...

... πέραν των δύο χιλιάδων φλουριών που καταβάλλονταν ετησίως, άλλα χίλια εφάπαξ, εκ των οποίων πεντακόσια μετρητοίς και άλλα πεντακόσια με χρεωστική επιστολή ...

... Με την ονομασία Βαρλίκ Βεργκισί φέρονταν ένας εφάπαξ ειδικός φόρος κεφαλαίου που επεβλήθη στη Τουρκία το 1942. Συγκεκριμένα την εποχή εκείνη η τουρκική ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

efapaks


Deutsche Synonyme zu: εφάπαξ

mit einem Mal über Nacht urplötzlich mit einem Schlag unvermittelt übergangslos ohne Übergang ohne Überleitung abrupt schlagartig unversehens auf einmal jäh jählings plötzlich und unerwartet miteins (lit.) plötzlich auf einen Rutsch zusammen auf einen Schlag in einem Durchgang in einem Aufwasch (etwas ist) ein Aufwasch in einem Arbeitsgang in einem Durchlauf in einem Zug in einem Gang an einem Stück ohne abzusetzen wo wir schon mal dabei sind (...) ohne Unterbrechung in einem durch zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen (sieben) auf einen Streich auf einen Hieb in einem Rutsch unikal einzig einzigartig einmalig singulär unverwechselbar beispiellos einzel- / Einzel- (z.B. Einzelstück, Einzelmeinung) ohnegleichen unvergleichlich alleinig unnachahmlich gibt's nur einmal (auf der Welt) individuell steht allein (da) einzig und allein (Verstärkung) sondergleichen nicht vergleichbar wie kein anderer wie nichts sonst kommt nicht wieder (Gelegenheit) wie kein zweiter sui generis (nachgestellt) der seinesgleichen sucht nie gekannt weißer Rabe (Person) Premium... hervorragend erstklassig herausragend spitze hochkarätig überragend überhaupt verallgemeinernd pauschal schlechthin allgemein alles einschließend generalisierend allumfassend global undifferenziert holzschnittartig en bloc in Bausch und Bogen in großem Rundumschlag in einem großen Rundumschlag vereinfachend in jeder Hinsicht restlos ausnahmslos ohne Ausnahme durch die Bank samt und sonders durchgängig generell durchweg in Gänze in jeder Richtung hundertprozentig vollständig alle miteinander alle, wie sie da sind praktisch alle gesamt komplett einstimmig vollzählig alle, wie sie da waren durchwegs

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15