ευφυής -ής -ές Adj.  [efiis -is -es, eyfyhs -hs -es]

  Adj.
(69)

GriechischDeutsch
Η ΕΟΚΕ προτρέπει την Επιτροπή να διεξαγάγει άμεσα τις αναγκαίες συναφείς μελέτες και να διασφαλίσει ότι η υποδομή επαναφόρτισης που αναπτύσσεται για τα ΗΟ είναι εξ αρχής αρκετά ευφυής για να καταστήσει δυνατή αυτήν τη συμπληρωματικότητα με τις ανανεώσιμες πηγές ενεργειακού εφοδιασμού.Der EWSA fordert die Kommission nachdrücklich auf, die notwendigen Studien unverzüglich in Auftrag zu geben und dafür Sorge zu tragen, dass die für Elektrofahrzeuge entwickelte Aufladeinfrastruktur von Anfang so intelligent angelegt wird, dass diese Komplementarität mit der Energieversorgung aus erneuerbaren Quellen erreicht werden kann.

Übersetzung bestätigt

Ωστόσο, χρειάζεται να τηρούμε τα κριτήριά του χωρίς να παραβλέπουμε τον στόχο της ανάπτυξης. " εφαρμογή του Συμφώνου πρέπει να είναι ευφυής και δυναμική.Allerdings müssen dessen Kriterien eingehalten werden, ohne dabei das Ziel des Wachstums aus dem Blickfeld zu verlieren. Er muss intelligent und dynamisch angewendet werden.

Übersetzung bestätigt

Είχα την ευχαρίστηση να τη συναντήσω και να συνεργαστώ μαζί της και εντυπωσιάστηκα βαθύτατα από το πόσο θερμή, ευφυής και γενναία ήταν.Ich hatte das Vergnügen, mit ihr zusammenzutreffen und mit ihr gemeinsam zu arbeiten, und ich war zutiefst beeindruckt, wie warmherzig, intelligent und couragiert sie war.

Übersetzung bestätigt

Κυρία Πρόεδρε, συγκινούμαι από τις λέξεις "έξυπνος" και "ευφυής", που αποτελούν πολύ μεγάλο μέρος αυτής της συζήτησης, διότι οι λύσεις που προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε στο σπίτι μας για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας δεν έχουν σίγουρα αποτέλεσμα και δεν είναι ούτε έξυπνες ούτε πολύ ευφυείς.Frau Präsidentin, Worte wie "intelligent" und "durchdacht", die sich in dieser Debatte häufen, machen mich betroffen, weil die Lösungen zur Verringerung des Energieverbrauchs, die wir in unserem Haus erproben und anwenden, sicherlich nicht funktionieren werden und weder intelligent noch durchdacht sind.

Übersetzung bestätigt

Κύριε Barroso, η εκ μέρους σας έναρξη της εργασίας που διεκπεραίωσε η ομάδα του Jacques de Larosière ήταν χρήσιμη, ευφυής και εξαιρετική.Herr Barroso, wie Sie die Arbeit der Gruppe von Jacques de Larosière in Angriff genommen haben, war überaus sinnvoll, intelligent und ausgezeichnet.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

  • ευφυής (maskulin)
  • ευφυής (feminin)
  • ευφυές (neutrum)


Griechische Definition zu ευφυής -ής -ές

ευφυής, επίθ.

Έξυπνος:
(Λίμπον. 143).
[αρχ. επίθ. ευφυής. Η λ. και σήμ.]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback