{ο}  εσπερινός Subst.  [esperinos]

{die}    Subst.
(0)

Etymologie zu εσπερινός

εσπερινός (λόγιο) altgriechisch ἑσπερινός


GriechischDeutsch
Είναι εσπερινοί.Gute Nacht, ALF.

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
εσπερινός -ή -ό
Deutsche Synonyme
Noch keine deutschen SynonymeGriechische Definition zu εσπερινός

εσπερινός ο [esperinós] : ιερή ακολουθία που γίνεται κάθε μέρα αργά το απόγευμα κατά τη δύση του ήλιου και κατά την οποία ψάλλονται τροπάρια και απολυτίκια της επόμενης μέρας: H ακολουθία του εσπερινού. Xτυπάει η καμπάνα για τον εσπερινό. Aκούγεται η φωνή του παπά που ψάλλει τον εσπερινό. || (εκκλ.) Mέγας εσπερινός, που γίνεται, όταν η επόμενη μέρα είναι μεγάλη γιορτή.

[μσν. εσπερινός (στη νέα σημ.) < ελνστ. ἑσπερινός `βραδινή προσευχή΄ ουσιαστικοπ. αρσ. του αρχ. επιθ. ἑσπερινός `βραδινός΄]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback