εργασίες κατεδάφισης   [ergasies katedafisis, errasies katedafisis, ergasies katethafisis, ergasies katedafishs]

(3)
(1)

GriechischDeutsch
Το κόστος της κατεδάφισης, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων για την αποκομιδή και διαλογή των μπάζων, καθορίστηκε με βάση την εμπειρία από παρόμοιες εργασίες κατεδάφισης.Die Abrisskosten, einschließlich Gebühren für Abfallabholung und -sortierung, wurden auf der Grundlage von Erfahrungswerten bei ähnlichen Abrissarbeiten festgesetzt.

Übersetzung bestätigt

Η απαίτηση απόδειξης ικανότητας από τις επιχειρήσεις που εκτελούν εργασίες κατεδάφισης ή απομάκρυνσης του αμιάντου, η οποία ζητείται στο άρθρο 12 β, πρέπει να συγκεκριμενοποιηθεί περισσότερο.Die in Artikel 12b von Unternehmen, die Abrissarbeiten oder Arbeiten zur Entfernung von Asbest durchführen, verlangte Fachkenntnis sollte genauer spezifiziert werden.

Übersetzung bestätigt

Η απαίτηση απόδειξης ικανότητας από τις επιχειρήσεις που εκτελούν εργασίες κατεδάφισης ή απομάκρυνσης του αμιάντου, πρέπει να συγκεκριμενοποιηθεί περισσότερο.Die von Abrissarbeiten oder Arbeiten zur Entfernung von Asbest durchführenden Unternehmen verlangte Fachkenntnis sollte genauer spezifiziert werden.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Noch keine Grammatik zu εργασίες κατεδάφισης.


Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback