επιχειρηματολογώ  

  • argumentieren
    upvotedownvote
  • dispetieren
    upvotedownvote
  • streiten
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... του επιχειρήματος δεν είναι συλλογιστική, τότε ο [επιχειρηματολογών] μπορεί να επιχειρηματολογήσει μέσω προτάσεων οι οποίες δεν είναι τόσο γνωστές ή είναι ...

... επιχειρήματα όσο το δυνατόν καλύτερα την υπόθεση του σκεπτικισμού. Ο Ντεκάρτ επιχειρηματολόγησε ότι όσες κι αν ριζικές σκεπτικιστικές πιθανότητες φανταστούμε, υπάρχουν ...

... του ηγουμένου της δεύτερης πρότασης. Έτσι έχουμε ανακολουθία. Εάν επιχειρηματολογούμε τοιουτοτρόπως, σφάλουμε. Για παράδειγμα: Όταν πάω κινηματογράφο, ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

epichirimatologo, epichirimatoloro, epixeirhmatologw


Deutsche Synonyme zu: επιχειρηματολογώ

Argumente liefern rechtfertigen legitimieren argumentieren begründen erklären Argumente vorbringen verargumentieren Argumente finden (für) Gründe nennen Gründe liefern Gründe beibringen Gründe finden (eine) Begründung abgeben argumentativ untermauern Gründe vortragen Argumente aufzählen Gründe anführen Gründe vorbringen das Kriegsbeil ausgraben kabbeln ausfechten zanken hadern fetzen mit jemanden ins Gericht gehen zoffen streiten (mit jemandem) ein Hühnchen rupfen

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15