επαναλαμβάνω Verb  [epanalamvano, epanalambanw]

  Verb
(133)

Etymologie zu επαναλαμβάνω

επαναλαμβάνω altgriechisch ἐπαναλαμβάνω


GriechischDeutsch
Καταρχάς, κατά την γνώμη μας δεν υπάρχει η νομική βάση για κάτι τέτοιο, και εν πάση περιπτώσει δεν πρέπει να διαστρεβλώσουμε την αρχή των προγραμμάτων προσανατολισμού, τα οποία, επαναλαμβάνω, δεν αποσκοπούν στην εξαφάνιση της αλιευτικής δραστηριότητας στην Ευρώπη, αλλά αντιθέτως στον έλεγχό της, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητά του.Unserer Meinung nach gibt es dafür keine Rechtsgrundlage, und auf keinen Fall darf der Zweck der Ausrichtungsprogramme verfälscht werden, der wie ich wiederholen möchte nicht in der Abschaffung der Fischereiaktivitäten in Europa besteht, sondern im Gegenteil in deren Steuerung, um ihre Weiterführung langfristig zu sichern.

Übersetzung bestätigt

Επομένως, καλούμαστε επίσης να αντιμετωπίσουμε το δημοκρατικό αυτό έλλειμμα, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο την επομένη αμέσως της έναρξης της Διακυβερνητικής Διάσκεψης, κατά τη διάρκεια της οποίας θα έχω την τιμή να εκπροσωπώ την Επιτροπή πλάι στον κ. Prodi, εργαζόμενος, το επαναλαμβάνω, σε σχέση στενής εμπιστοσύνης με τους δύο εκπροσώπους σας, τους κ.κ. Brok και Τσάτσο, αποφασίσαμε προ ολίγου στο πλαίσιο της Επιτροπής να ξεκινήσουμε "Διάλογο υπέρ της Ευρώπης και για την Ευρώπη" , επιτελώντας τον ρόλο μας σε αυτή την άμεση επαφή με τους πολίτες.Auch dieses demokratische Defizit verlangt eine Reaktion von uns, und aus diesem Grunde haben wir soeben im Kollegium beschlossen, kurz nach der Eröffnung der Ministerkonferenz, auf der ich die Ehre habe, die Kommission neben Herrn Prodi zu vertreten und auf der wir, wie ich wiederholen möchte, vertrauensvoll mit Ihren beiden Vertretern, Herrn Brok und Herrn Tsatsos, zusammenarbeiten werden, den "Dialog für Europa und über Europa " zu starten und so unseren Beitrag zu diesem direkten Kontakt mit den Bürgern zu leisten.

Übersetzung bestätigt

Στο πλαίσιο της λειτουργίας των προσωρινών οργάνων η συγκρότηση των οποίων αποφασίστηκε προσφάτως, μπορείτε να μας πείτε, κύριε Ανώτατε Εκπρόσωπε, ποιο καθεστώς φαντάζεστε να προσδώσετε στα μέλη της Συμμαχίας και στα συνδεδεμένα μέλη της ΔΕΕ, τα οποία επαναλαμβάνω, δεν είναι ακόμη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης;Können Sie uns sagen, Herr Hoher Vertreter, welchen Status Sie den Mitgliedern der Allianz und den assoziierten Staaten der WEU, die, das möchte ich wiederholen, noch nicht Mitglied der Europäischen Union sind, bei der Arbeit der nunmehr beschlossenen Interimsgremien zugedacht haben?

Übersetzung bestätigt

Μια προκαταρκτική παρατήρηση: επαναλαμβάνω για μία ακόμη φορά ότι σκοπός αυτής της συμβολής δεν είναι να προεικονίσουμε τους όρους εκτέλεσης του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής.Doch zuvor noch eine Bemerkung: Das Ziel dieses Beitrags besteht nicht darin wie ich nochmals wiederholen möchte die Bedingungen für die Umsetzung des Arbeitsprogramms der Kommission vorzuzeichnen.

Übersetzung bestätigt

Το επαναλαμβάνω λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, κανένας λόγος δε δικαιολογεί το αίτημα για αναθεώρηση των χρηματοδοτικών προοπτικών που μας προτάθηκε και για το λόγο αυτόν το απορρίπτουμε.Daher möchte ich erneut wiederholen, daß es keinen Grund gibt, der den uns vorgeschlagenen Antrag auf Revision der Finanziellen Vorausschau rechtfertigen würde. Folglich lehnen wir diesen ab.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
wiederholen
reproduzierenGriechische Definition zu επαναλαμβάνω

επαναλαμβάνω [epanalamváno] -ομαι Ρ αόρ. επανέλαβα, απαρέμφ. επαναλάβει, παθ. αόρ. επαναλήφθηκα, γ' πρόσ. (λόγ.) και επανελήφθη, επανελήφθησαν, απαρέμφ. επαναληφθεί, μππ. επανειλημμένος* : λέω ή κάνω κτ. περισσότερο από μία φορά: Tο παιδί επαναλαμβάνει ό,τι βλέπει ή ό,τι ακούει. Επαναλαμβάνεις διαρκώς τα ίδια. H παράσταση θα επαναληφθεί την επόμενη Kυριακή. H ιστορία μπορεί να επαναλαμβάνεται αλλά ως φάρσα. Επαναλαμβάνεται κάποιος ή επαναλαμβάνει κάποιος τον εαυτό του, λέει ή κάνει διαρκώς τα ίδια, δε δημιουργεί κτ. καινούριο. α. (για λόγο) ξαναλέω κτ.: Εγώ θα λέω κι εσύ θα επαναλαμβάνεις τα λόγια μου. επαναλαμβάνω κτ. λέξη προς λέξη. Tο έξαλλο πλήθος επαναλαμβάνει τα συνθήματα του ρήτορα. Για τελευταία φορά επαναλαμβάνω ότι αυτό απαγορεύεται. β. (για πράξη) ξανακάνω κτ.: επαναλαμβάνω τα ίδια λάθη / σφάλματα. επαναλαμβάνω μια προσπάθεια. Ο γυμναστής εκτελεί και οι αθλούμενοι επαναλαμβάνουν τις ασκήσεις. Επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση. H θεραπεία να επαναληφθεί ύστερα από ένα μήνα. γ. (για μάθημα) κάνω επανάληψη.

[λόγ. < αρχ. ἐπαναλαμβάνω]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback