επαινώ Verb  [epeno, epainw]

  Verb
(5)

Etymologie zu επαινώ

επαινώ altgriechisch ἐπαινέω / ἐπαινῶ ἐπί + αἰνέω / αἰνῶ (απευθύνω ύμνους, δοξάζω)


GriechischDeutsch
(DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Προεδρεύουσα του Συμβουλίου, σήμερα αισθάνομαι κάποια ανασφάλεια γιατί, μολονότι βρίσκομαι δώδεκα χρόνια εδώ στο Σώμα, δεν είμαι εξασκημένος στο να επαινώ Προεδρίες του Συμβουλίου όμως, το δικό σας έργο με υποχρεώνει να το κάνω.Herr Präsident, Frau Ratspräsidentin! Ich fühle mich heute etwas unsicher, weil ich auch nach zwölf Jahren in diesem Haus keine Übung darin habe, Ratspräsidentschaften zu loben.

Übersetzung bestätigt

Ειδικά όσον αφορά την τροπολογία 14, ενώ επαινώ τις προσπάθειες των αλιέων της Σκωτίας, που ανέλαβαν ηγετικό ρόλο μειώνοντας εθελοντικά την αλίευση νεαρών ιχθύων, δεν μπορώ να υποστηρίξω την εφαρμογή ενός συστήματος αποζημιώσεων που χορηγούνται από θεσμικά όργανα της ΕΕ.Meine Ablehnung bezieht sich insbesondere auf Änderungsantrag 14. Wenngleich ich die Bemühungen der schottischen Fischer loben möchte, die sich als Erste in Europa freiwillig auf eine Einschränkung der Fänge untermaßiger Fische verständigt haben, kann ich die Einführung eines durch EU-Institutionen verwalteten Entschädigungssystems nicht unterstützen.

Übersetzung bestätigt

Δεν συνηθίζω να επαινώ την Επιτροπή, αλλά, εξ ονόματος της ομάδας μου, θα ήθελα τώρα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου.Es ist nicht meine Gewohnheit, die Kommission zu loben; aber ich möchte jetzt im Namen meiner Fraktion Danke sagen.

Übersetzung bestätigt

(EN) Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σημαντικό θέμα και επαινώ τον συνάδελφό μου, Brian Simpson, που το έθεσε διότι αν δει κανείς τις στατιστικές, τα πράγματα στην πραγματικότητα επιδεινώνονται.Das ist ein enorm wichtiges Thema und ich muss meinen Kollegen Brian Simpson dafür loben, dass er es angesprochen hat, denn wenn man sich die Statistiken ansieht, wird die Situation immer schlimmer.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
Noch keine deutschen Synonyme

Grammatik

Grammatik zu επαινώ

AktivPassiv
SingularPluralSingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
επαινώεπαινούμεεπαινούμαιεπαινούμαστε
επαινείςεπαινείτεεπαινείσαιεπαινείστε
επαινείεπαινούν(ε)επαινείταιεπαινούνται
Imper
fekt
επαινούσαεπαινούσαμεεπαινούμουνεπαινούμαστε
επαινούσεςεπαινούσατε
επαινούσεεπαινούσαν(ε)επαινούνταν, επαινείτοεπαινούνταν, επαινούντο
Aoristεπαίνεσαεπαινέσαμεεπαινέθηκαεπαινεθήκαμε
επαίνεσεςεπαινέσατεεπαινέθηκεςεπαινεθήκατε
επαίνεσεεπαίνεσαν, επαινέσαν(ε)επαινέθηκεεπαινέθηκαν, επαινεθήκαν(ε)
Perf
ekt
έχω επαινέσει
έχω επαινεμένο
έχουμε επαινέσει
έχουμε επαινεμένο
έχω επαινεθεί
είμαι επαινεμένος, -η
έχουμε επαινεθεί
είμαστε επαινεμένοι, -ες
έχεις επαινέσει
έχεις επαινεμένο
έχετε επαινέσει
έχετε επαινεμένο
έχεις επαινεθεί
είσαι επαινεμένος, -η
έχετε επαινεθεί
είστε επαινεμένοι, -ες
έχει επαινέσει
έχει επαινεμένο
έχουν επαινέσει
έχουν επαινεμένο
έχει επαινεθεί
είναι επαινεμένος, -η, -ο
έχουν επαινεθεί
είναι επαινεμένοι, -ές, -α
Plu
perf
ekt
είχα επαινέσει
είχα επαινεμένο
είχαμε επαινέσει
είχαμε επαινεμενο
είχα επαινεθεί
ήμουν επαινεμένος, -η
είχαμε επαινεθεί
ήμαστε επαινεμένοι, -ες
είχες επαινέσει
είχες επαινεμένο
είχατε επαινέσει
είχατε επαινεμένο
είχες επαινεθεί
έσουν επαινεμένος, -η
είχατε επαινεθεί
έσαστε επαινεμένοι, -ες
είχε επαινέσει
είχε επαινεμένο
είχαν επαινέσει
είχαν επαινεμένο
είχε επαινεθεί
ήταν επαινεμένος, -η, -ο
είχαν επαινεθεί
ήταν επαινεμένοι, -ες, -α
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα επαινώθα επαινούμεθα επαινούμαιθα επαινούμαστε
θα επαινείςθα επαινείτεθα επαινείσαιθα επαινείστε
θα επαινείθα επαινούν(ε)θα επαινείταιθα επαινούνται
Fut
ur
θα επαινέσωθα επαινέσουμε, θα επαινέσομεθα επαινεθώθα επαινεθούμε
θα επαινέσειςθα επαινέσετεθα επαινεθείςθα επαινεθείτε
θα επαινέσειθα επαινέσουν(ε)θα επαινεθείθα επαινεθούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω επαινέσει
θα έχω επαινεμένο
θα έχουμε επαινέσει
θα έχουμε επαινεμένο
θα έχω επαινεθεί
θα είμαι επαινεμένος, -η
θα έχουμε επαινεθεί
θα είμαστε επαινεμένοι, -ες
θα έχεις επαινέσει
θα έχεις επαινεμένο
θα έχετε επαινέσει
θα έχετε επαινεμένο
θα έχεις επαινεθεί
θα είσαι επαινεμένος, -η
θα έχετε επαινεθεί
θα είστε επαινεμένοι, -η
θα έχει επαινέσει
θα έχει επαινεμένο
θα έχουν επαινέσει
θα έχουν επαινεμένο
θα έχει επαινεθεί
θα είναι επαινεμένος, -η, -ο
θα έχουν επαινεθεί
θα είναι επαινεμένοι, -ες, -α
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να επαινώνα επαινούμενα επαινούμαινα επαινούμαστε
να επαινείςνα επαινείτενα επαινείσαινα επαινείστε
να επαινείνα επαινούν(ε)να επαινείταινα επαινούνται
Aoristνα επαινέσωνα επαινέσουμε, να επαινέσομενα επαινεθώνα επαινεθούμε
να επαινέσειςνα επαινέσετενα επαινεθείςνα επαινεθείτε
να επαινέσεινα επαινέσουν(ε)να επαινεθείνα επαινεθούν(ε)
Perfνα έχω επαινέσει
να έχω επαινεμένο
να έχουμε επαινέσει
να έχουμε επαινεμένο
να έχω επαινεθεί
να είμαι επαινεμένος, -η
να έχουμε επαινεθεί
να είμαστε επαινεμενοι, -ες
να έχεις επαινέσει
να έχεις επαινεμένο
να έχετε επαινέσει
να έχετε επαινεμένο
να έχεις επαινεθεί
να είσαι επαινεμένος, -η
να έχετε επαινεθεί
να είστε επαινεμένοι, -ες
να έχει επαινέσει
να έχει επαινεμένο
να έχουν επαινέσει
να έχουν επαινεμένο
να έχει επαινεθεί
να είναι επαινεμένος, -η, -ο
να έχουν επαινεθεί
να είναι επαινεμένοι, -ες, -α
Imper
ativ
Presεπαινείτεεπαινείστε
Aoristεπαίνεσεεπαινέστε, επαινέσετεεπαινέσουεπαινεθείτε
Part
izip
Presεπαινώνταςεπαινούμενος
Perfέχοντας επαινέσει, έχοντας επαινεμένοεπαινεμένος/διηρημένος, -η, -οεπαινεμένοι/διηρημένοι, -ες, -α
InfinAoristεπαινέσειεπαινεθεί

Griechische Definition zu επαινώ

επαινώ [epenó] -ούμαι παθ. αόρ. επαινέθηκα, απαρέμφ. επαινεθεί : εκφράζω επιδοκιμασία για κπ. ή για κτ. συνήθ. με στόχο την ηθική του ικανοποίηση. ANT ψέγω: επαινώ κπ. για την τιμιότητά του. Επαινεί την εργατικότητα των υπαλλήλων του αλλά δεν την επιβραβεύει. Οι καλές πράξεις επαινούνται από όλους, δυστυχώς όμως δε βρίσκουν μιμητές.

[λόγ. < αρχ. ἐπαινῶ]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback