εξανίσταμαι Verb  [eksanistame, eksanistamai]

Noch keine Übersetzung :(

Du suchst nach einem Wort oder einer Übersetzung?

Wir helfen dir gerne in unserem Forum: Greeklex Forum!

Etymologie zu εξανίσταμαι

εξανίσταμαι altgriechisch ἐξανίσταμαι, Passiv von ἐξανίστημι ἐξ + ἀνίστημι ἀνά + ἵστημι


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Grammatik zu εξανίσταμαι

Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
εξανίσταμαιεξανιστάμεθα
εξανίστασαιεξανίστασθε
εξανίσταταιεξανίστανται
Imper
fekt
εξανιστάμηνεξανιστάμεθα
εξανίστασοεξανίστασθε
εξανίστατοεξανίσταντο
Aoristεξανέστην
εξανέστης
εξανέστηεξανέστησαν
Perf
ekt
έχω εξαναστείέχουμε εξαναστεί
έχεις εξαναστείέχετε εξαναστεί
έχει εξαναστείέχουν εξαναστεί
Plu
perf
ekt
είχα εξαναστείείχαμε εξαναστεί
είχες εξαναστείείχατε εξαναστεί
είχε εξαναστείείχαν εξαναστεί
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα εξανίσταμαιθα εξανιστάμεθα
θα εξανίστασαιθα εξανίστασθε
θα εξανίσταταιθα εξανίστανται
Fut
ur
θα εξαναστώθα εξαναστούμε
θα εξαναστείςθα εξαναστείτε
θα εξαναστείθα εξαναστούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω εξαναστείθα έχουμε εξαναστεί
θα έχεις εξαναστείθα έχετε εξαναστεί
θα έχει εξαναστείθα έχουν εξαναστεί
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να εξανίσταμαινα εξανιστάμεθα
να εξανίστασαινα εξανίστασθε
να εξανίσταταινα εξανίστανται
Aoristνα εξαναστώνα εξαναστούμε
να εξαναστείςνα εξαναστείτε
να εξαναστείνα εξαναστούν(ε)
Perfνα έχω εξαναστείνα έχουμε εξαναστεί
να έχεις εξαναστείνα έχετε εξαναστεί
να έχει εξαναστείνα έχουν εξαναστεί
Imper
ativ
Presεξανιστάσθε
Aoristεξαναστήσουεξαναστείτε
Part
izip
Presεξανιστάμενος, εξαναστάς, -άσα, -άν
Perf
InfinAoristεξαναστείGriechische Definition zu εξανίσταμαι

εξανίσταμαι [eksanístame] Ρ αόρ. γ' πρόσ. εξανέστη, εξανέστησαν : (λόγ.) θυμώνω και αντιδρώ πολύ έντονα σε κτ. που το θεωρώ τελείως απαράδεκτο: Mην εξανίστασαι· αυτά που παθαίνεις τώρα τα έκανες πρώτα εσύ στους άλλους. Εξανέστη με αυτά που άκουσε και αντέδρασε βίαια.

[λόγ. < αρχ. ἐξανίσταμαι `σηκώνομαι απ΄ τη θέση μου΄ σημδ. γαλλ. se soulever]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback