εξανίσταμαι  

  • Ich bin aufgeregt
    upvotedownvote
  • Ich bin empört
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... τον Γεώργιο "μέγα διδάσκαλο" και τον χρησιμοποιεί συχνά στα έργα του, εξανίσταται εναντίον του προσωνυμίου αυτού, που είχε ως αποτέλεσμα ήδη στην εποχή ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

eksanistame, eksanistamai

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15