εξανίσταμαι  Verb  [eksanistame, eksanistamai]

Noch keine Übersetzung :(

Ähnliche Bedeutung wie εξανίσταμαι

Noch keine Synonyme


Beispielsätze εξανίσταμαι

... τον Γεώργιο "μέγα διδάσκαλο" και τον χρησιμοποιεί συχνά στα έργα του, εξανίσταται εναντίον του προσωνυμίου αυτού, που είχε ως αποτέλεσμα ήδη στην εποχή ...

Quelle: Wikipedia

Grammatik


ΕΞΑΝΙΣΤΑΜΑΙ
I revolt
Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
εξανίσταμαιεξανιστάμεθα
εξανίστασαιεξανίστασθε
εξανίσταταιεξανίστανται
Imper
fekt
εξανιστάμηνεξανιστάμεθα
εξανίστασοεξανίστασθε
εξανίστατοεξανίσταντο
Aoristεξανέστην
εξανέστης
εξανέστηεξανέστησαν
Perf
ekt
έχω εξαναστείέχουμε εξαναστεί
έχεις εξαναστείέχετε εξαναστεί
έχει εξαναστείέχουν εξαναστεί
Plu
perf
ekt
είχα εξαναστείείχαμε εξαναστεί
είχες εξαναστείείχατε εξαναστεί
είχε εξαναστείείχαν εξαναστεί
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα εξανίσταμαιθα εξανιστάμεθα
θα εξανίστασαιθα εξανίστασθε
θα εξανίσταταιθα εξανίστανται
Fut
ur
θα εξαναστώθα εξαναστούμε
θα εξαναστείςθα εξαναστείτε
θα εξαναστείθα εξαναστούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω εξαναστείθα έχουμε εξαναστεί
θα έχεις εξαναστείθα έχετε εξαναστεί
θα έχει εξαναστείθα έχουν εξαναστεί
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να εξανίσταμαινα εξανιστάμεθα
να εξανίστασαινα εξανίστασθε
να εξανίσταταινα εξανίστανται
Aoristνα εξαναστώνα εξαναστούμε
να εξαναστείςνα εξαναστείτε
να εξαναστείνα εξαναστούν(ε)
Perfνα έχω εξαναστείνα έχουμε εξαναστεί
να έχεις εξαναστείνα έχετε εξαναστεί
να έχει εξαναστείνα έχουν εξαναστεί
Imper
ativ
Presεξανιστάσθε
Aoristεξαναστήσουεξαναστείτε
Part
izip
Presεξανιστάμενος, εξαναστάς, -άσα, -άν
Perf
InfinAoristεξαναστεί


Griechische Definition zu εξανίσταμαι

εξανίσταμαι [eksanístame] Ρ αόρ. γ' πρόσ. εξανέστη, εξανέστησαν : (λόγ.) θυμώνω και αντιδρώ πολύ έντονα σε κτ. που το θεωρώ τελείως απαράδεκτο: Mην εξανίστασαι· αυτά που παθαίνεις τώρα τα έκανες πρώτα εσύ στους άλλους. Εξανέστη με αυτά που άκουσε και αντέδρασε βίαια.

[λόγ. < αρχ. ἐξανίσταμαι `σηκώνομαι απ΄ τη θέση μου΄ σημδ. γαλλ. se soulever]
[...]

http://www.greek-language.gr


Frage oder Kommentar zu εξανίσταμαι

Noch keine Fragen.Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15