ενεχυροδανειστήριο  

  • Leihhaus
    upvotedownvote
  • Pfandhaus
    upvotedownvote
  • Pfandleihe
    upvotedownvote

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

enechirodanistirio, enechirothanistirio, enexyrodaneisthrio


Deutsche Synonyme zu: ενεχυροδανειστήριο

Pfandhaus Leihhaus


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ ενεχυροδανειστήριο ενεχυροδανειστήρια
Genitiv ενεχυροδανειστηρίου ενεχυροδανειστηρίων
Akkusativ ενεχυροδανειστήριο ενεχυροδανειστήρια
Vokativ ενεχυροδανειστήριο ενεχυροδανειστήρια
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15