ενδιαφέρων -ουσα -ον Adj.  [endiaferon -usa -on, enthiaferon -usa -on, endiaferwn -oysa -on]

  Adj.
(136)

GriechischDeutsch
4.3 Τέλος, ο προβληματισμός σχετικά με τις εφαρμογές της δορυφορικής πλοήγησης είναι άκρως χρήσιμος και ενδιαφέρων, θα έπρεπε όμως να υπάρχει η βεβαιότητα ότι η εγκατάσταση του σχηματισμού δορυφόρων θα ολοκληρωθεί.4.3 Es ist sicherlich sinnvoll und interessant, die Anwendungen der Satellitennavigation zu erör­tern, allerdings sollte man vielleicht doch erst einmal sicher sein, dass die Einrichtung der Satellitenkonstellation auch wirklich abgeschlossen wird.

Übersetzung bestätigt

Τέλος, ο προβληματισμός σχετικά με τις εφαρμογές της δορυφορικής πλοήγησης είναι άκρως χρήσιμος και ενδιαφέρων, θα έπρεπε όμως να υπάρχει η βεβαιότητα ότι η εγκατάσταση του σχηματισμού δορυφόρων θα ολοκληρωθεί.Es ist sicherlich sinnvoll und interessant, die Anwendungen der Satellitennavigation zu erörtern, aller­dings sollte man vielleicht doch erst einmal sicher sein, dass die Einrichtung der Satellitenkonstella­tion auch wirklich abgeschlossen wird.

Übersetzung bestätigt

Kontio αναφέρει ότι ήταν ενδιαφέρων ο τρόπος με τον οποίο οι τρίτοι αξιολογούν την κατάσταση στη γειτονική χώρα της Φινλανδίας, εφόσον οι δύο χώρες έχουν παρόμοια διάρθρωση.Herr Kontio findet es interessant zu erfahren, wie Außenstehende Finnlands Nachbarland sähen, da sich die beiden Länder von der Struktur her stark ähnelten.

Übersetzung bestätigt

Ο τρόπος που λειτουργεί είναι ενδιαφέρων και πιθανώς κατάλληλος για τις ΜΜΕ και τις απαιτήσεις που ισχύουν για αυτές, εντός του ισχύοντος πλαισίου.Ihre Arbeitsweise ist interessant und möglicherweise für KMU und ihre Bedürfnisse im gegenwärtigen Kontext geeignet.

Übersetzung bestätigt

Ο τρόπος που λειτουργεί είναι ενδιαφέρων και πιθανώς ταιριάζει στις ΜΜΕ και τις απαιτήσεις που ισχύουν για αυτές, εντός του ισχύοντος πλαισίου.Ihre Arbeitsweise ist interessant und möglicherweise für KMU und ihre Bedürfnisse im gegenwärtigen Kontext geeignet.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

  • ενδιαφέρων (maskulin)
  • ενδιαφέρουσα (feminin)
  • ενδιαφέρον (neutrum)


Griechische Definition zu ενδιαφέρων -ουσα -ον

ενδιαφέρων -ουσα -ον [enδiaféron] : (λόγ.) (για πρόσ. ή πργ.) που προκαλεί, συγκεντρώνει το ενδιαφέρον, την προσοχή κάποιου: Ενδιαφέρουσα συζήτηση / άποψη / πρόταση / περίπτωση. Ενδιαφέρον ζήτημα. || (ως ουσ.) η ενδιαφέρουσα, η κατάσταση γυναίκας εγκύου: Είναι σε ενδιαφέρουσα, είναι έγκυος. || (ως ουσ.) το ενδιαφέρον*.

[λόγ. μεε. του ρ. ενδιαφέρω]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback