ενδιαφέρων -ουσα -ον  Adj.  [endiaferon -usa -on, enthiaferon -usa -on, endiaferwn -oysa -on]


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Synonyme zu ενδιαφέρων -ουσα -ον

Noch keine Synonyme

Ähnliche Bedeutung wie ενδιαφέρων -ουσα -ον

Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung

Ähnliche Wörter zu ενδιαφέρων -ουσα -ον

Noch keine ähnlichen Wörter

Deutsche Synonyme zu ενδιαφέρων -ουσα -ον

Noch keine deutschen Synonyme


Grammatik

  • ο ενδιαφέρων (maskulin)
  • η ενδιαφέρουσα (feminin)
  • το ενδιαφέρον (neutrum)


Griechische Definition zu ενδιαφέρων -ουσα -ον

ενδιαφέρων -ουσα -ον [enδiaféron] : (λόγ.) (για πρόσ. ή πργ.) που προκαλεί, συγκεντρώνει το ενδιαφέρον, την προσοχή κάποιου: Ενδιαφέρουσα συζήτηση / άποψη / πρόταση / περίπτωση. Ενδιαφέρον ζήτημα. || (ως ουσ.) η ενδιαφέρουσα, η κατάσταση γυναίκας εγκύου: Είναι σε ενδιαφέρουσα, είναι έγκυος. || (ως ουσ.) το ενδιαφέρον*.

[λόγ. μεε. του ρ. ενδιαφέρω]
[...]

http://www.greek-language.gr


Frage oder Kommentar zu ενδιαφέρων -ουσα -ον

Noch keine Fragen.
Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15