ενήμερος -η -ο Adj.  [enimeros -i -o, enhmeros -h -o]

  Adj.
(22)

GriechischDeutsch
Βάσει του σχεδίου Ambition 2005 στο οποίο ο πλειοψηφικός μέτοχος τηρείται ενήμερος τακτικά και με βάση τη δέσμευση του ομίλου τραπεζών, το κράτος, στις 4 Δεκεμβρίου 2002, ανακοίνωσε την απόφασή του να συμμετάσχει στην ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης μέχρι του ποσού των 9 δισεκατομμυρίων ευρώ και επίσης ότι ήταν διατεθειμένο να θέσει στη διάθεση της FT, μέσω του ERAP, μια ενδεχόμενη προκαταβολή σ'αυτήν την εγγραφή με τιμές αγοράς.Auf Grundlage des Plans Ambition 2005, über den der Mehrheitsaktionär regelmäßig informiert worden sei, und der Verpflichtung des Bankenkonsortiums habe der Staat am 4. Dezember 2002 seine Entscheidung bekannt gegeben, sich an einer Kapitalerhöhung des Unternehmens mit 9 Mrd. EUR zu beteiligen, und ferner seine Bereitschaft erklärt, FT eventuell über ERAP einen Vorschuss auf diese Zeichnung zu Marktbedingungen zur Verfügung zu stellen.

Übersetzung bestätigt

4.1 Σκοπός της πρότασης οδηγίας είναι η επίτευξη περαιτέρω διαφάνειας υπέρ του καταναλωτή, ο οποίος θα είναι ενήμερος για τον τύπο της σύμβασης που πρόκειται να συνάψει και τα σχετικά δικαιώματά του.4.1 Der Vorschlag zielt auf eine größere Transparenz für die Verbraucher ab und gewährleistet, dass die Verbraucher über die Art des Vertrags, den sie eingehen, und über ihre jeweiligen Rechte informiert werden.

Übersetzung bestätigt

4.3.1 Ο αιτών άσυλο πρέπει να είναι ενήμερος για το δικαίωμά του να υποβάλει ένσταση κατά της απόφασης μεταφοράς καθώς και για τα ένδικα μέσα που διαθέτει και όχι απλώς ότι είναι "δυνατότητά" του » (άρθρο 4.1, εδάφιο ε).4.3.1 Der Asylbewerber muss über sein Recht auf "einen Rechtsbehelf gegen einen Überstellungs­beschluss" sowie über die Mittel zur Wahrnehmung dieses Recht informiert werden – und nicht nur über "die Möglichkeit zur Einlegung eines Rechtsbehelfs" (Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe e).

Übersetzung bestätigt

4.3.1 Ο αιτών άσυλο πρέπει να είναι ενήμερος για το δικαίωμά του να υποβάλει ένσταση κατά της απόφασης μεταφοράς καθώς και για τα ένδικα μέσα που διαθέτει και όχι απλώς ότι είναι «δυνατότητά» του (άρθρο 4.1, εδάφιο ε).4.3.1 Der Asylbewerber muss über sein Recht auf "einen Rechtsbehelf gegen einen Überstellungs­beschluss" sowie über die Mittel zur Wahrnehmung dieses Recht informiert werden und nicht nur über "die Möglichkeit zur Einlegung eines Rechtsbehelfs" (Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe e).

Übersetzung bestätigt

Είναι σημαντικό να λαμβάνουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη ένα αντίτυπο της σύμβασης πίστωσης, συμπεριλαμβανομένου και του μεσίτη πίστωσης που δεν είναι "μέρος" με την αυστηρή έννοια του όρου αλλά που έχει άμεσο ενδιαφέρον να είναι ενήμερος, κυρίως όσον αφορά την πληρωμή της αμοιβής του.Alle Parteien müssen eine Ausfertigung des Kreditvertrags erhalten, auch der Kreditvermittler, der keine „Partei“ im eigentlichen Sinn ist, der aber insbesondere wegen seines Anspruchs auf Zahlung seines Entgelts ein Interesse daran hat, über den Vertrag informiert zu werden.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

  • ενήμερος (maskulin)
  • ενήμερη (feminin)
  • ενήμερο (neutrum)


Griechische Definition zu ενήμερος -η -ο

ενήμερος -η -ο [enímeros] : 1.(για πρόσ.) που γνωρίζει καλά, έχει λεπτομερή πληροφόρηση, συνήθ. για κτ. που συνέβη πρόσφατα ή βρίσκεται σε εξέλιξη· (πρβ. γνώστης): Είμαι ενήμερος -η -ο της υποθέσεως, τη γνωρίζω ως τις τελευταίες της εξελίξεις. Είμαι ενήμερος -η -ο των εξελίξεων. (έκφρ.) κρατώ κπ. ενήμερο, τον πληροφορώ διαρκώς: Παρακαλώ να με κρατάτε ενήμερο για τις εξελίξεις. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback