εμπόριο  

  • Handel
    upvotedownvote

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

eborio, emporio


Deutsche Synonyme zu: εμπόριο

Handel Geschäftsverkehr Wirtschaft Kommerz Streiterei Balgerei handfeste Auseinandersetzung(en) Handgemenge Handgreiflichkeiten Gerangel Rangelei


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ εμπόριο εμπόρια
Genitiv εμπορίου εμπορίων
Akkusativ εμπόριο εμπόρια
Vokativ εμπόριο εμπόρια
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15