ελεύθερα Adv.  [elefthera, eleythera]

  Adj.
(2422)

Etymologie zu ελεύθερα

ελεύθερα ελεύθερος


GriechischDeutsch
Η ζάχαρη που παράγεται επιπλέον των ποσοστώσεων «Α+Β» δεν είναι δυνατόν να επωφεληθεί εσωτερικών μέτρων στήριξης ούτε να διατεθεί ελεύθερα στην κοινή αγορά.Für den über die Quoten „A+B“ hinaus erzeugten Zucker können keine internen Stützungsmaßnahmen gewährt werden; dieser Zucker darf auch nicht frei im gemeinsamen Markt vertrieben werden.

Übersetzung bestätigt

Ισχυρίζονται ότι η απόφαση για χορήγηση της εν λόγω εγγύησης λήφθηκε ανεξάρτητα και ελεύθερα από την ΕΤΒΑ.Sie behaupten, die Entscheidung über die Leistung dieser Bürgschaft sei von ETVA unabhängig und frei getroffen worden.

Übersetzung bestätigt

Ο οργανισμός αυτός δεν μπορούσε σε καμία περίπτωση να διαθέσει ελεύθερα τις εισφορές που είχε εισπράξει με τον τρόπο αυτό.Die Organisation konnte zu keinem Zeitpunkt über die so erlangten Beiträge frei verfügen.

Übersetzung bestätigt

Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, επρόκειτο για εθελοντικές εισφορές, οι οποίες δεν επεκτάθηκαν από τις δημόσιες αρχές και τις οποίες οι γεωργικές οικονομικές επιτροπές μπορούσαν να διαθέσουν ελεύθερα.Den französischen Behörden zufolge handelte es sich um freiwillige, von den staatlichen Instanzen nicht aufgestockte Beiträge, über die die Comités économiques frei verfügen konnten.

Übersetzung bestätigt

Η χρήση αυτών των παραμέτρων αποφασίστηκε ελεύθερα από το Δημόσιο και από τα PI και δεν είναι συνέπεια καμίας νομικής υποχρέωσης.Die Verwendung derartiger Parameter war vom Schatzamt und der PI frei vereinbart worden und ergibt sich nicht aus irgendeiner rechtlichen Verpflichtung.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Noch keine Grammatik zu ελεύθερα.Griechische Definition zu ελεύθερα

ελεύθερα, επίρρ.· ελεύτερα· λεύτερα.

1) Χωρίς εμπόδιο, ελεύθερα:
ν’ απέρχεσαι ελεύτερα με όλα σου τα φουσσάτα (Χρον. Μορ. H 1595).
2) Με θάρρος, άφοβα:
Δώσε μου μόνο θέλημα λεύτερα να μιλήσω (Ερωφ. Δ´ 479).
[<επίθ. ελεύθερος. Ο τ. ελεύτερα και σήμ. ποντ. Η λ. στο Βλάχ. και σήμ.]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback