εκπόρευση  

  • Emanation
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... μέχρι σήμερα. Σημαντικότερα είναι μια σειρά από πραγματείες με θέμα την εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος, στις οποίες επιχειρεί να ανασκευάσει τη διδασκαλία ...

... (που κατά την ορθόδοξη θεολογία γίνεται και από τον Υιό) αλλά και την εκπόρευση (που αφορά μόνο τον Πατέρα) του Πνεύματος, αυτός ο ιδιωματισμός θα μπορούσε ...

... του την λύση ορισμένων θεολογικών ζητημάτων. Έγραψε πραγματεία για την εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος, την οποία μνημονεύεται ο Αλλάτιος. Ανδρόνικος Δημητρακόπουλος ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

ekporefsi, ekporeysh


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ εκπόρευση εκπορεύσεις
Genitiv εκπόρευσης
& εκπορεύσεως
εκπορεύσεων
Akkusativ εκπόρευση εκπορεύσεις
Vokativ εκπόρευση εκπορεύσεις
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15