εκπορευτός  

  • ausgestrahlt
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... παρατηρείται στη Κρήτη τους δύο τελευταίους αιώνες της βενετοκρατίας δεν εκπορεύτηκε από την ανώτερη τάξη των ευγενών, αλλά από την ανερχόμενη κρητική αστική ...

... Πατέρας είναι αγέννητος Ο Υιός είναι γεννητός (άχρονα) Το Άγιο Πνεύμα είναι εκπορευτό. Οι ιδιότητες αυτές λέγονται "υποστατικά προσόντα" και κάθε ιδιαίτερο ...

... Πατέρας είναι αγέννητος, ο Υιός γεννηθείς αχρόνως και το Άγιο Πνεύμα εκπορευτό διά του Πατρός. Η μόνη προτεραιότητα του Πατέρα είναι λογική, μη χρονική ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

ekporeftos, ekporeytos

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15